hizmetler
   

Isıtma Tekniği

 • Isı üretimi, ısı sağlama, ısı geri kazanım,
 • Enerji koruma, ısı dağılımı,
 • Kazan dairesi planlama,
 • Isı pompası uygulamaları, atık ısıdan yararlanma,
 • Kogenerasyon uygulamaları,
 • Isı geri kazanım sistemleri.
 • Hava şartlandırma, hava dağılımı.
 • Güneş enerjisinden yararlanma,
 • Zeminden ve duvardan Panel ısıtma,
 • Hava ısıtıcıları, statik ısıtıcılar.

Sıhhi Tesisat

 • Su temini – su basınçlandırma,
 • Su şartlandırma,
 • Kullanma sıcak su,
 • Pis su tahliye sistemleri,
 • Yağmur suyu tahliye sistemleri,
 • Yüzme havuzları,
 • Medikal tesisat

İklimlendirme

 • Soğutma,
 • Çevreye duyarlı serinletme free cooling, soil coolness, evaporatif soğutma,
 • Atık enerji kullanımı,
 • Nem alma,
 • Hava filtreleme,
 • Tavandan soğutma,
 • Bilgi işlem merkezleri ekipman soğutması.

Yangından Korunma ve Söndürme

 • Yangın hidrant sistemleri,
 • Sprinkler tesisatı,
 • Yangın söndürme ve yangından koruma sistemleri,
 • Duman atma ve basınçlandırma sistemleri.

Endüstriyel Uygulamalar

 • Soğutma sistemleri, free cooiling, evaporatif soğutma,
 • Proses ısı, buhar üretme,
 • Su şartlandırma – saflaştırma,
 • Egzost sistemleri,
 • Basınçlı hava temini.

Otomatik kontrol, Ölçme-Ayarlama Tekniği

 • Teknik destek ve planlama.

Diğer

 • Mesleki kontrollük
 • Danışmanlık
 • İhale dokümanı
 • Teknik spesifikasyon